Правила розміщення інформації на Zhovta.INFO

1. Загальні вимоги

1.1. Публікація інформації (Контенту) на Маркетплейсі та на Веб-сайтах компаній повинна здійснюватися у повній відповідності до вимог чинного законодавства України, Угоди користувача та цих Правил.

1.2. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають інформації, зазначеної в назві та описі Товарній позиції, вільній від претензій третіх осіб та факт їх розміщення не порушує прав інтелектуальної власності.

1.3. Розміщуючи Контент з пропозицією про продаж товарів із зазначенням торгових марок Користувач гарантує Адміністрації порталу, що ці товари реалізуються нимм на законних підставах (за згодою правовласника або після введення товарів у цивільний оборот ними або уповноваженою собою).

1.4. Розміщуючи інформацію про товари та послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, або ліцензованих видах діяльності, Користувач несе відповідальність за наявність у нього дозвільних документів.

1.5. Позиція буде вважатися забороненою, не тільки якщо вона містить заборонену інформацію у назві або описі товару/зображенні, але і у ключових словах.

1.6. У разі обгрунтованих підозр в тому, що товарна позиція по своїй суті несе інформацію про заборонені товари/послуги або спонукає до незаконної діяльності, Адміністрація сайту має право заблокувати доступ до такої інформації без попередження.

1.7. У разі виявлення Адміністрацією порталу інформації, товарів, послуг, заборонених до публікації згідно цих Правил або законодавства України, або здійснення видів діяльності без обов'язкових дозвільних документів, компанії виставляється попередження про необхідність усунути порушення або Контент буде заблокований автоматично без попередження.

1.8. Обмеження та заборони, перераховані у розділах 4 та 5 цих правил поширюються також на розміщення інформації в розділі порталу "Приватні оголошення".

 

2. ПОДАЧА ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Товарні позиції повинні бути оформлені відповідно до даних Правил.

2.2. Адміністрація порталу має право не публікувати в каталозі інформацію про товари/послуги у разі, якщо:

2.2.1. назва або опис позиції містить безглуздий набір символів або набір ключових слів;

2.2.2. в інформації містяться посилання на зовнішні сайти, за винятком посилань на сайти сервісів з доставки, оплати тощо;

2.2.3. в інформації містяться будь-які елементи (код), які змінюють зовнішній вигляд сторінки товару/послуги на порталі та/або управляють поведінкою браузерів інших користувачів;

2.2.4. в тексті використовуються слова, набрані ВЕЛИКИМИ літерами (за винятком абревіатур) або тексти, в яких використовується розрядка (написання слів із пробілами між буквами);

2.2.5. в тексті є безліч граматичних, пунктуаційних або синтаксичних помилок або опис на трансліті;

2.2.6. порушуються Правила оформлення товарних позицій;

2.2.7. товарні позиції дублюються. Дублюванням вважаються ситуації, коли для одного товару або послуги створена більш ніж одна товарна позиція з однаковим або ідентичним зображенням (у т.ч. зображенням в різних ракурсах), назвою та/або описом, за винятком товарів з однаковими фото, але різними характеристиками та описом;

2.2.8. оформлення товарних позицій вводить покупця в оману (ціна та наявність неактуальні; зображення та опис товару/послуги не відповідають дійсності; інформація містить суб'єктивну думку чи аргументи без підстави тощо).

 

3. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Адміністрація маркетплейсу має право повністю або частково обмежити доступ до інформації у разі, якщо вона містить:

3.1.1. дані інших користувачів порталу, конфіденційну інформацію про фізичних осіб (їх персональні дані), а також матеріали, що містять державну, банківську таємницю; інформацію про інших користувачів (юридичних та фізичних осіб-підприємців), які вже представлені на порталі. Виняток - платні реєстрації;

3.1.2. інформацію, яка не відповідає тематиці порталу і не пов'язана з веденням господарської діяльності. А також про діяльність громадських організацій, благодійність тощо;

3.1.3. інформацію, що порушує права інтелектуальної власності третіх осіб (авторське право, права на знаки для товарів і послуг, патентне право, комерційну таємницю тощо), в тому числі використання торгових марок, зображень, текстів та іншої інформації без згоди власника авторських прав (автора);

3.1.4. інформацію, що порушує особисті (немайнові) права, у т.ч. що містять відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, або ображають честь, гідність чи ділову репутацію, фізичних або юридичних осіб;

3.1.5. матеріали, які містять необґрунтовані звинувачення на адресу людини або компанії, а також наклеп або загрози;

3.1.6. ненормативну лексику, вульгарні та образливі вирази;

3.1.7. заклики до страйку, протесту, до насильства та протиправних дій, пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

3.1.8. інформацію, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;

3.1.9. інформацію, спрямовану на надання сексуальних послуг та торгівлю людьми;

3.1.10. зображення: частково або повністю оголених інтимних частин тіла людини; товарів 18+, які мають схожість з інтимними частинами тіла людини, а також зображення чоловіків/жінок, які демонструють застосування товарів 18+. Зображення товарів 18+, які мають схожість з інтимними частинами тіла людини повинні бути заретушувати.;

3.1.11. словесний опис інтимних частин тіла у вульгарній формі, опис або зображення сексуальних відносин;

3.1.12. інформацію про послуги та товари із зазначенням ціни виключно в іноземній валюті. При цьому, при встановленні ціни в національній валюті не забороняється в товарній позиції також вказувати ціну товару в еквіваленті іноземної валюти.

3.1.13. інформацію про способи шахрайства, обману, зловживання довірою, а також про способи порушення або обходу чинного законодавства;

3.1.14. інформацію, що являє собою незаконні комерційні пропозиції (спам-розсилки);

3.1.15. інформація про разові заходи;

3.1.16. інформація про продаж алкогольних виробів за цінами, нижчими від мінімальних роздрібних цін, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 657 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2008-п#n16);

3.1.17. недобросовісну, недостовірну, неетичну інформацію, приховану рекламу, а також інформацію, яка завдає шкоди діловій репутації конкурентів Продавця;

3.1.18. будь-яку іншу інформацію, яка порушує законодавство України і ці Правила.

3.1.19 відомості про те, що Користувач здійснює маніпуляції з налаштуваннями Сайту і оформленням товарних позицій, а також інші дії, спрямовані на уникнення зняття плати за використання Сервісів, що надаються на Порталі (наприклад, вказівка ​​в рази завищеної мінімальної суми для замовлення, заклик здійснювати замовлення за телефоном, якщо товари Продавця доступні для замовлення через Корзину; розміщення контактних даних (номер телефону, e-mail і т.д.) в найменуванні та/або логотипі Продавця, назві та/або описі товарної позиції, на зображенні товару).

 

4. ЗАБОРОНЕНІ ТОВАРИ

4.1. Товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, розміщуються на Порталі за умови наявності відповідних дозвільних документів.

4.2. Перелік товарів, заборонених до публікації на порталі/сайті:

4.2.1. спеціальні технічні засоби, в тому числі пристрої для негласного отримання відео та аудіо інформації, зняття інформації з каналів зв'язку (приховані та вбудовані камери: брелоки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинник-камера; «прослушка», жучки мікронавушники тощо);

4.2.2. пристрою шифрування та спотворення сигналів та частот (глушники зв'язку, кодграббери та інші засоби електронного злому), відмички дверних замків;

4.2.3. наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, включені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-п), а також їх аналоги (сибутрамін, фентермин, фенілнітропропен, нітроетан та інші);

4.2.4. рослини і насіння, що містять наркотичні та психотропні речовини (канабіс, марихуана, коноплі, і т.п.);

4.2.5. пристрої та аксесуари для вживання наркотичних і психотропних речовин, а також для вживання і культивування рослин, що їх містять (бонги, напас, бульбулятори, гріндер і т.п.);

4.2.6. людські органи, тканини, клітини, інші анатомічні матеріали (у тому числі, але не обмежуючись: донорська кров та її компоненти), донорські послуги;

4.2.7. браконьєрські інструменти та обладнання для добування об'єктів тваринного світу: електроловильних системи, будь-які рибальські мережі (в т.ч. для промислового лову), раколовки, багри, остроги, гарпуни, ості та інші знаряддя лову, капкани;

4.2.8. представники флори і фауни, занесені в список міжнародної конвенції СІТЕС і/або включені до Червоної книги, а також шкури тварин, вироби з шкур, роги, кінцівки і опудала у разі відсутності дозвільних документів;

4.2.9. оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор, програмного забезпечення та інших об'єктів інтелектуальної власності або доступ до онлайн ресурсів, їх містить. Під доступом маються на увазі серійні номери, ключі до програмних продуктів і ігор, генератори та інші інструменти, використовувані для зняття захисту від нелегального використання

4.2.10. транспортні засоби без документів або знаходяться в розшуку;

4.2.11. державні нагороди, ордени, медалі, нагрудні знаки до почесного звання і нагрудні знаки лауреатів державних премій за винятком їх копій;

4.2.12. сувенірна продукція з нанесенням символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму;

4.2.13. іноземна валюта та інші валютні цінності (за винятком купівлі-продажу монет та купюр для нумізматичних цілей), акції та інші цінні папери, що належать третім особам;

4.2.14. підроблені грошові знаки та підроблені поштові марки;

4.2.15. посвідчення особи (паспорта, id-карти, права, студентські квитки, і т.п.), документи суворої звітності, а також інші документи та бланки зі спеціальною технічним та голографічним захистом;

4.2.16. готові номерні знаки транспортних засобів (стандартні, іменні, елітні і т.п.), рамки-перевертні (шторки для номерів), також інші товари, які дозволяють приховати / замаскувати / зробити частково невидимим державний номер транспортного засобу, в тому числі в момент фотофіксації порушень ПДР;

4.2.17. бази даних та облікові записи, що містять персональні дані, у тому числі номери телефонів, адреси електронної пошти тощо;

4.2.18. Лікарські засоби та препарати:

  • які відпускаються за рецептом лікаря;
  • внесені до переліку заборонених до рекламування;
  • незареєстровані в Україні;
  • містять діючі речовини лікарських засобів (у т.ч. силденафіл, тадалафіл, левітра, міноксидил, дапоксетін, мукосат, аванафіл, дженерики віагри тощо);
  • обмежені у вільному обороті, в тому числі щодо укладення міжнародних компетентних організацій;
  • ноотропи, стероїди, пептиди, анаболіки.

4.2.19. Лікарські засоби, що не перераховані в цьому пункті, дозволяється рекламувати на Порталі при наявності діючої ліцензії на здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. При цьому, за загальним правилом для товарних позицій не передбачено можливість замовлення на Порталі та Сайті компанії. У той же час, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачається можливість здійснення замовлення лікарських засобів, що не перераховані у п. 4.2.18. через корзину на Порталі та Сайті компанії.

4.2.20. Ветеринарні препарати, які не зареєстровані в установленому порядку на території України. При цьому, для зареєстрованих препаратів не передбачається можливість замовлення через корзину на Порталі та Сайті компанії.

4.2.21. Дієтичні добавки (БАДи, в т.ч. харчові, спортивні, для потенції/лібідо тощо) без наявності міжнародного сертифіката або іншого документа країни походження про його якість та/або укладення уповноваженого органу (СЕС) України про безпечність та якість продукту, а також його статус «дієтичної добавки». Повністю заборонені до розміщення на Порталі/Сайті такі препарати: Тонгкат (Tongkat), Ліда, Далі (DaLi), Міазомі, Баша, Линдакса, ярсагумба, Куаймий, Кан Мей, Віагра, Сіаліс, Рідкісні, Білайт, Чарівний Боб, Чарівні Боби, Слімекс.

4.2.22. Лікарські засоби, ветеринарні препарати та дієтичні добавки поштучно (без упаковки), а також медичні вироби (наприклад, такі як: медичні маски) поштучно та оптом, якщо:
- продаж здійснюється на експорт;
- ціна на такі препарати, вироби у 2 та більше разів перевищує економічно обґрунтований рівень цін на такі товари.

4.2.23. Тютюн, тютюнові вироби, курильні суміші (в т.ч. сигарети, сигари, вироби з тютюну чи його замінників, курильні суміші для кальяну, нікотинові рідини, картриджі та поди з нікотином), а також продукція з використанням торгових марок та брендів, під якими випускаються тютюнові вироби;

4.2.24. Будь-яка зброя (крім антикварного, сувенірного, гладкоствольної мисливської, конструктивно схожих зі зброєю макетів та муляжів, пристроїв для відстрілу гумових набоїв несмертельної дії, сигнальних, стартових, будівельних пістолетів, ракетниць), комплектуючі та аксесуари до нього (глушники, приціли, прилади нічного бачення), патрони до зброї та боєприпаси, включаючи:

  • вогнепальну зброю та мисливську нарізну зброю;
  • клинкову та комбіновану холодну зброю (ножі, кастет-ножі тощо з довжиною клинка більше 90 мм, товщиною більше 2,6 мм і кутом загострення леза менше 30 градусів);
  • ударно-дробильну холодну зброю (кастети, дубинки, кистени, нунчаки і т.п.);
  • метальну холодна зброя (у т.ч. метальні ножі, сюрікени, пращі з клинковим або металевим вражаючим елементом, що відповідає характеристикам клинкової та комбінованої холодної зброї), а також арбалети та луки з силою натягу тятиви більше 20 кг та металевим вражаючим елементом.

Не позначені як заборонені в цьому пункті товари, допускаються до публікації на порталі/сайті тільки за умови відсутності терміну «зброя» у назві, описі та ключових словах товарної позиції і при наявності дозвільних документів на їх продаж.

4.2.25. Вибухові речовини та особливо небезпечні хімічні речовини (порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин тощо);

4.2.26. Піротехнічні вироби технічного та спеціального призначення;

4.2.27. Спеціальні засоби активної самооборони, засоби захисту або обмеження рухливості, що застосовуються правоохоронними органами, а також товари з прихованими елементами травматичної дії (кийки, електрошокові пристрої, тактичні ручки, наручники, газові балончики, газові пістолети, засоби примусової зупинки транспорту, пристрої светозвукового, акустичного та мікрохвильового впливу, засоби, оснащені димоутворювальними препаратами, куботани, явар тощо);

4.2.28. Алкогольні вироби, з вмістом спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, в упаковці типу "Tetra-Pak" та "Bag in box", а також на розлив;

4.2.29. Спирт, в т.ч. етиловий, коньячний, плодовий тощо;

4.2.30. Компоненти та обладнання, призначені для виготовлення фальсифікованого алкоголю (самогонні апарати, концентрати, ароматизатори та набори для приготування алкогольної продукції тощо);

4.2.31. Пристрої та обладнання, призначені для зміни показань приладів обліку електроенергії, газу та води (зупинка та открутка лічильників), а також для коригування пробігу автомобіля тощо;

4.2.32. Товари, використання яких несе потенційну небезпеку при керуванні транспортними засобами (заглушки ременя безпеки та кришки-обманки подушок безпеки);

4.2.33. Товари з наявністю надприродних характеристик, здатні впливати на духовний світ, майно, благоустрій тощо;

4.2.34. Будь-яких інших товарів і послуг, заборонених для продажу та рекламування законодавством України або рішенням Адміністрації порталу.

4.3. Забороняється продавати товари особам, які не досягли віку, з якого можлива покупка такого товару. Цей пункт буде стосуватися піротехніки, так як за регламентом http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=839-2011-%EF п. 10 є вікові обмеження на покупку піротехніки.

 

5. ЗАБОРОНЕНІ ПОСЛУГИ

5.1. Продавцям забороняється розміщувати на порталі інформацію про надання таких послуг:

5.1.1. послуги з виробництва, виготовлення, зберігання, культивування, перевезення, ввезення та вивезення на/з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також рослин, препаратів, що містять такі засоби і речовини та їх аналогів;

5.1.2. послуги, пов'язані з системами азартних ігор, казино, парі, та будь-яку іншу інформацію про гральний бізнес;

5.1.3. пропозиції роботи для дівчат в Інтернеті (веб-моделі), ескорт-послуги тощо;

5.1.4. сумнівні пропозиції роботи, у тому числі в мережі Інтернет без вказівки фізичної адреси та прямих контактів роботодавця («робота для всіх», «обробка електронної пошти на дому», «робота без вкладень» і подібне);

5.1.5. послуги з купівлі-продажу валюти та криптовалюти, кредитування, надання позик, погашення кредитів, послуги ломбардів, перерахування грошових коштів, поповнення рахунку/аккаунта;

5.1.6. послуги гіпнотизерів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів, інших осіб, що оголошують себе або що вважаються здатними передбачати події, впливати на людей, духовний світ, майно;

5.1.7. послуги оформлення закордонних паспортів, посвідчень особи та інших документів, видача яких віднесена до компетенції державних органів та установ;

5.1.8. послуги з коригування пробігу автомобіля;

5.1.9. послуги з виробництва товарів, перерахованих у п. 4.2 цих Правил;

5.1.10. послуги щодо збільшення кількості передплатників та репоста у соціальних мережах, месенджерах та інших ресурсах в мережі Інтернет, а також надання доступу до механізмів, що дозволяє здійснювати дільність, що описана у цьому пункті.

 

6. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Забороняється продаж товарів або послуг приватними особами (фізичні особи, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємців) у будь-якому розділі порталу, крім розділу «Оголошення».

6.2. Розміщення інформації про наступні види діяльності допускається при наявності відповідної ліцензії або спеціального дозволу:

6.2.1. професійна діяльність на ринку цінних паперів;

6.2.2. виробництво та торгівля алкогольними напоями;

6.2.3. виробництво ветеринарних медикаментів та препаратів;

6.2.4. медична та ветеринарна практики;

6.2.5. оптова та роздрібна торгівля, виробництво лікарських засобів;

6.2.6. продаж та ремонт пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів в секунду;

6.2.7. виробництво та продаж спеціальних засобів індивідуального захисту (бронежилети, бронепластини/бронеплити, каски і т.д.);

6.2.8. діяльність, пов'язана з виробництвом піротехнічних засобів 1,2 і 3, а також Т1, Р1 класів небезпеки, і торгівля ними;

6.2.9. надання послуг з виявлення закладних пристроїв і продаж приладів для виявлення закладних пристроїв, за допомогою яких здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електрозв'язку (детектори жучків, детектори прихованих камер та інших аналогічних приладів;

6.2.10. надання послуг з працевлаштування за кордоном;

6.2.11. освітня діяльність (в сферах вищої, післядипломної, професійно - технічної, середньої освіти і т.п.);

6.2.12. будівництво об'єктів, які за класом відповідальності належать до об'єктів з середніми і значними наслідками;

6.2.13. туроператорська діяльність;

6.2.14. внутрішні і міжнародні пасажироперевезення, перевезення небезпечних вантажів та відходів;

6.2.15. охоронна діяльність;

6.2.16. діяльність у сфері страхування.